صفحه اصلی > خبرها > آرشیو مناقصه و مزایده ها 


نسخه چاپي

آگهي ارزیابی کیفی

مناقصه شماره 16-99 یک مرحله ای

عمليات باقيمانده احداث ساختمان اداري رزن

شركت گاز استان همدان

سهامي خاص

آگهي ارزیابی کیفی

مناقصه شماره 16-99 یک مرحله ای

 

موضوع مناقصه : عمليات باقيمانده احداث ساختمان اداري رزن

شرح مختصر کار:

مبلغ برآورد اولیه پروژه  4/304/946/000 (چهار ميليارد و سيصد و چهار ميليون و نهصد و چهل و شش هزار )ريال مي باشد.

مبلغ تضمین شرکت در مناقصه    215/247/000 (دويست و پانزده میلیون و دويست و چهل و هفت هزار) ريال مي باشد.

مدت اجراي پروژه 60 روز مي باشد .

4- متقاضيان بايد عضو سامانه تداركات الكترونيكي دولت به آدرس www.setadiran.ir  باشند.


  

متقاضیان شرکت در مناقصه از تاریخ درج آگهی به مدت 7 روز از ساعت 15 مورخ 10/06/1399 مهلت دارند نسبت به دريافت اسناد ارزيابي كيفي به سايت سامانه تداركاتي الكترونيكي دولت به آدرس www.setadiran.ir  مراجعه نمايند.تاریخ بارگذاري اسناد ارزیابی کیفی حداکثر تا ساعت 13 روز دوشنبه  31/06/1399 از طريق سامانه ستاد خواهد بود. 


تلفن :   4- 8260571 3    ،  8 – 8261075 3   ،    دورنويس :  38256207   = 081

آدرس اينترنت :        WWW. nigc-hm . ir

روابط  عمومي شركت گاز استان همدان 

  • تاریخ درج خبر :
  • 1399/06/10 - ٠٨:٠٨
  • تاریخ بروز رسانی خبر :
  • تعداد بازدید خبر :
  • 198

خروج
تصاویر منتخب