صفحه اصلی > تماس با ما > ارتباط با مدریران 

 همدان میدان شیر سنگی شرکت گاز استان همدان
   08138261077       تللفن گویای شرکت گاز استان همدان  08138282011
   info@nigc-hm.ir
مدیر عامل مهندس فیاض معاونت بهره برداری استان همدان مهندس احمدی تنها
08138264811 08138260096
ece_modiramel@nigc-hm.ir ece_bahrebardari@nigc-hm.ir
معاونت مالی پشتیبانی                             معاونت بهره برداری شهرستان ها مهندس الهیاری
08138263015 08138277023
ece_mali@nigc-hm.ir -
مدیریت فناوری اطلاعات مهندس محمدی معاونت بهره برداری شهرستان همدان مهندس زهروندی
  08138257209 08132526937
 ece_ict@nigc-hm.ir           
مدیریت برنامه ریزی مهندس اسکندری مدیریت حسابداری جناب آقای آقاسی
  08138277018 08138263015
  ece_mali@nigc-hm.ir
مدیریت منابع انسانی جناب آقای به خبر مدیریت روابط عمومی جناب آقای ربیعیان
  08138256105 08138264906
 ece_edari@nigc-hm.ir     r-o@nigc-hm.ir 

تصاویر منتخب