صفحه اصلی > مناقصات 


مناقصه شماره 34-98 یک مرحله ای
احداث خط تغذيه تقويتي مديريت بحران تويسركان
شرکت گاز استان همدان در نظر دارد عملیات اجرایی پروژه مذکور را از طریق مناقصه به شرح ذیل به پیمانکاران واجد الشرایط واگذار نماید.
 ٠٨:١٠ - 1398/05/27 - نظرات : ٠متن کامل >>
مناقصه شماره 33-98 یک مرحله ای
انجام خدمات تنظيفات،دفتري و تاسيسات در سطح استان همدان بر اساس دستورالعمل شوراي عالي كاردر سال 1398
شرکت گاز استان همدان در نظر دارد پروژه مذکور را از طریق مناقصه به شرح ذیل به پیمانکاران واجد الشرایط واگذار نماید.
 ٠٨:٢١ - 1398/05/26 - نظرات : ٠متن کامل >>
مناقصه شماره 32-98 یک مرحله ای
گازرساني به 17 مورد صنايع در شهرستان ملاير
شرکت گاز استان همدان در نظر دارد عملیات اجرایی پروژه مذکور را از طریق مناقصه به شرح ذیل به پیمانکاران واجد الشرایط واگذار نماید.
 ٠٩:١٥ - 1398/05/23 - نظرات : ٠متن کامل >>
مناقصه شماره 31-98 یک مرحله ای
گازرساني به 9 مورد صنايع شهرستانهاي رزن و فامنين
شرکت گاز استان همدان در نظر دارد عملیات اجرایی پروژه مذکور را از طریق مناقصه به شرح ذیل به پیمانکاران واجد الشرایط واگذار نماید.
 ١٤:١٨ - 1398/05/20 - نظرات : ٠متن کامل >>
اصلاحیه مناقصه شماره 28-98 یک مرحله ای
تخريب و احداث ساختمان اداري اداره گاز منطقه دو همدان(اصلاحيه)
شرکت گاز استان همدان در نظر دارد عملیات اجرایی پروژه مذکور را از طریق مناقصه به شرح ذیل به پیمانکاران واجد الشرایط واگذار نماید.
 ١١:٣٩ - 1398/05/09 - نظرات : ٠متن کامل >>
تصاویر منتخب