صفحه اصلی > خبرها > آرشیو مناقصه و مزایده ها 


نسخه چاپي

مناقصه شماره 5-99 یک مرحله ای

طراحي و پياده سازي سيستم اطلاعات جغرافيايي GIS روستاهاي تغذيه شونده از ايستگاههاي CGS همدان بر اساس فهرست بهايGIS در سال 1398

شركت گاز استان همدان

سهامي خاص

آگهي ارزیابی کیفی

مناقصه شماره 5-99 یک مرحله ای

 

موضوع مناقصه : طراحي و پياده سازي سيستم اطلاعات جغرافيايي GIS روستاهاي تغذيه شونده از ايستگاههاي CGS همدان بر اساس فهرست بهايGIS در سال 1398

شرح مختصر کار:

مبلغ برآورد اولیه پروژه  11/849/924/000 (يازده ميليارد و هشتصد و چهل و نه ميليون و نهصد و بيست و چهار هزار)ريال مي باشد.

مبلغ تضمین شرکت در مناقصه    529/496/000 (پانصد و نود و دو میلیون و چهارصد و نود و شش هزار) ريال مي باشد.

مدت اجراي پروژه 270 روز مي باشد .

4- متقاضيان بايد عضو سامانه تداركات الكترونيكي دولت به آدرس www.setadiran.ir  باشند.

 

 

متقاضیان شرکت در مناقصه از تاریخ درج آگهی به مدت 7 روز از مورخ 27/02/1399 ساعت 15 مهلت دارند نسبت به دريافت اسناد ارزيابي كيفي به سايت سامانه تداركاتي الكترونيكي دولت به آدرس www.setadiran.ir  مراجعه نمايند.

 

 

تاریخ بارگذاري اسناد ارزیابی کیفی حداکثر تا ساعت 15 روز شنبه  17/03/1399 از طريق سامانه ستاد خواهد بود. 

 

تلفن :   4- 8260571 3    ،  8 – 8261075 3   ،    دورنويس :  38256207   = 081

آدرس اينترنت :        WWW. nigc-hm . ir

روابط  عمومي شركت گاز استان همدان

 

 

 

  • تاریخ درج خبر :
  • 1399/02/30 - ١١:٤١
  • تاریخ بروز رسانی خبر :
  • تعداد بازدید خبر :
  • 1199

خروج
تصاویر منتخب