صفحه اصلی > خبرها > آرشیو مناقصه و مزایده ها 


نسخه چاپي

مناقصه شماره 3-99 یک مرحله ای

آزمايشات مربوط به كيفيت و كميت مصالح مخلوط تونان، زير اساس،اساس،قير،بتن و آسفالت مورد استفاده در پروژه هاي راه و ساختمان

شرکت گاز استان همدان در نظر دارد عملیات پروژه مذکور را از طریق مناقصه به شرح ذیل به پیمانکاران واجد الشرایط واگذار نماید.

شركت گاز استان همدان

سهامي خاص

آگهي ارزیابی کیفی

مناقصه شماره 2-99 یک مرحله ای

 

موضوع مناقصه : آزمايشات مربوط به كيفيت و كميت مصالح مخلوط تونان، زير اساس،اساس،قير،بتن و آسفالت مورد استفاده در پروژه هاي راه و ساختمان

شرکت گاز استان همدان در نظر دارد عملیات پروژه  مذکور را از طریق مناقصه به شرح ذیل به پیمانکاران واجد الشرایط واگذار نماید.

 

شرح مختصر کار:

مبلغ برآورد اولیه پروژه  4/623/877/508 (چهارميليارد و ششصد و بيست و سه ميليون و هشتصد و هفتاد و هفت هزار و پانصد و هشت)ريال مي باشد.

مبلغ تضمین شرکت در مناقصه    231/194/000 (دويست و سي و يك میلیون و يكصد و نود و چهار هزار ) ريال مي باشد.

مدت اجراي پروژه 730 روز مي باشد .

متقاضيان بايد عضو سامانه تداركات الكترونيكي دولت به آدرس ⦁ www.setadiran.ir  باشند.

 

 

متقاضیان شرکت در مناقصه از تاریخ درج آگهی به مدت 7 روز از مورخ 04/02/1399 ساعت 15 مهلت دارند نسبت به دريافت اسناد ارزيابي كيفي به سايت سامانه تداركاتي الكترونيكي دولت به آدرس www.setadiran.ir  مراجعه نمايند.

 

 

تاریخ تحویل اسناد ارزیابی کیفی حداکثر تا ساعت 15 روزپنج شنبه  25/02/1399 از طريق سامانه ستاد قابل دسترسي مي باشد. 

 

تلفن :   4- 8260571 3    ،  8 – 8261075 3   ،    دورنويس :  38256207   = 081

آدرس اينترنت :        WWW. nigc-hm . ir

روابط  عمومي شركت گاز استان همدان

 

 

 

  • تاریخ درج خبر :
  • 1399/02/07 - ١١:٠٦
  • تاریخ بروز رسانی خبر :
  • تعداد بازدید خبر :
  • 571

خروج
تصاویر منتخب