صفحه اصلی > خبرها > آرشیو مناقصه و مزایده ها 


نسخه چاپي

مناقصه شماره 1-99 یک مرحله ای

انجام پروژه تجميعي شامل(تعميرات شبكه،ابزاردقيق،حفاظت از زنگ، گازباني، كنتوربندي،كنتور خواني، انشعابات،امداد، دفتري، تنظيفات ، وصول مطالبات و بروز رساني GIS) در شهرستان تويسركان بر اساس فهرست بهاي 1397

شرکت گاز استان همدان در نظر دارد عملیات پروژه مذکور را از طریق مناقصه به شرح ذیل به پیمانکاران واجد الشرایط واگذار نماید.

شركت گاز استان همدان

سهامي خاص

آگهي ارزیابی کیفی

مناقصه شماره 1-99 یک مرحله ای

 

موضوع مناقصه : انجام پروژه تجميعي شامل(تعميرات شبكه،ابزاردقيق،حفاظت از زنگ، گازباني، كنتوربندي،كنتور خواني، انشعابات،امداد،      

     دفتري، تنظيفات ، وصول مطالبات و بروز رساني GIS) در شهرستان تويسركان بر اساس فهرست بهاي 1397

 

شرکت گاز استان همدان در نظر دارد عملیات پروژه  مذکور را از طریق مناقصه به شرح ذیل به پیمانکاران واجد الشرایط واگذار نماید.

 

شرح مختصر کار:

مبلغ برآورد اولیه پروژه 92/665/552/000 (نود ودو ميليارد و ششصد و شصت و پنج میلیون و پانصد و پنجاه و دو هزار) ريال ميباشد.

مبلغ تضمین شرکت در مناقصه    3/821/311/000 (سه ميليارد و هشتصد و بيست و يك میلیون و سيصد و يازده هزار) ريال مي باشد.

مدت اجراي پروژه 730 روز مي باشد .

شركتهاي متقاضي ملزم به ارائه اسناد حسابرسي شده مي باشند.

متقاضيان بايد عضو سامانه تداركات الكترونيكي دولت به آدرس ⦁ www.setadiran.ir  باشند.

 

 

متقاضیان شرکت در مناقصه از تاریخ درج آگهی به مدت 7 روز از مورخ 01/02/1399 ساعت 15 مهلت دارند نسبت به دريافت اسناد ارزيابي كيفي به سايت سامانه تداركاتي الكترونيكي دولت به آدرس www.setadiran.ir  مراجعه نمايند.

 

 

تاریخ تحویل اسناد ارزیابی کیفی حداکثر تا ساعت 15 روز دو شنبه  22/02/1399 از طريق سامانه ستاد قابل دسترسي مي باشد. 

 

تلفن :   4- 8260571 3    ،  8 – 8261075 3   ،    دورنويس :  38256207   = 081

آدرس اينترنت :        WWW. nigc-hm . ir

روابط  عمومي شركت گاز استان همدان

 

 

 

  • تاریخ درج خبر :
  • 1399/02/01 - ٠٩:٠٥
  • تاریخ بروز رسانی خبر :
  • تعداد بازدید خبر :
  • 451

خروج
تصاویر منتخب