صفحه اصلی > خبرها > آرشیو مناقصه و مزایده ها 


نسخه چاپي

مناقصه شماره 70-98 یک مرحله ای

تامين كادر نظارت (مشاوره اي)بر پروژه هاي گازرساني استان همدان به مدت 18 ماه

شرکت گاز استان همدان در نظر دارد عملیات پروژه مذکور را از طریق مناقصه به شرح ذیل به پیمانکاران واجد الشرایط واگذار نماید.

شركت گاز استان همدان

سهامي خاص

آگهي ارزیابی کیفی

مناقصه شماره 70-98 یک مرحله ای

 

 

موضوع مناقصه : تامين كادر نظارت (مشاوره اي)بر پروژه هاي گازرساني استان همدان به مدت 18 ماه

شرکت گاز استان همدان در نظر دارد عملیات پروژه  مذکور را از طریق مناقصه به شرح ذیل به پیمانکاران واجد الشرایط واگذار نماید.

 

شرح مختصر کار:

مبلغ برآورد اولیه پروژه 83/656/879/000 (هشتاد و سه ميليارد و ششصد و پنجاه و شش ميليون و هشتصد و هفتاد و نه هزار)ريال مي باشد.

مبلغ تضمین شرکت در مناقصه    3/641/138/000 (سه ميليارد و ششصد و چهل و يك میلیون و يكصد و سي و هشت هزار) ريال مي باشد.

مدت اجراي پروژه 540 روز مي باشد .

متقاضيان بايد عضو سامانه تداركات الكترونيكي دولت به آدرس ⦁ www.setadiran.ir  باشند.

ارائه صورتهاي مالي حسابرسي شده الزامي است.

 

 

 

 

متقاضیان شرکت در مناقصه از تاریخ درج آگهی به مدت 10 روز از مورخ 24/12/1398 ساعت 15 مهلت دارند نسبت به دريافت اسناد ارزيابي كيفي به سايت سامانه تداركاتي الكترونيكي دولت به آدرس www.setadiran.ir  مراجعه نمايند.

 

تاریخ تحویل اسناد ارزیابی کیفی حداکثر تا ساعت 15 روزسه شنبه  19/01/1399 از طريق سامانه ستاد قابل دسترسي مي باشد. 

 

تلفن :   4- 8260571 3    ،  8 – 8261075 3   ،    دورنويس :  38256207   = 081

آدرس اينترنت :        WWW. nigc-hm . ir

روابط  عمومي شركت گاز استان همدان

 

 

 

  • تاریخ درج خبر :
  • 1398/12/19 - ٠٨:٢٥
  • تاریخ بروز رسانی خبر :
  • تعداد بازدید خبر :
  • 446

خروج
تصاویر منتخب