صفحه اصلی > خبرها > آرشیو مناقصه و مزایده ها 


نسخه چاپي

مناقصه شماره 65-98 یک مرحله ای

اجراي شبكه توزيع گاز فولادي و پلي اتيلن و نصب انشعابات فولادي و پلي اتيلن بصورت پراكنده در شهرستان بهار

شرکت گاز استان همدان در نظر دارد عملیات پروژه مذکور را از طریق مناقصه به شرح ذیل به پیمانکاران واجد الشرایط واگذار نماید.

شركت گاز استان همدان

سهامي خاص

آگهي ارزیابی کیفی

مناقصه شماره 65-98 یک مرحله ای

 

موضوع مناقصه : اجراي شبكه توزيع گاز فولادي و پلي اتيلن و نصب انشعابات فولادي و پلي اتيلن بصورت پراكنده در شهرستان بهار

شرکت گاز استان همدان در نظر دارد عملیات پروژه  مذکور را از طریق مناقصه به شرح ذیل به پیمانکاران واجد الشرایط واگذار نماید.

 

شرح مختصر کار:

مبلغ برآورد اولیه پروژه  7/000/000/000 (هفت ميليارد)ريال مي باشد.

مبلغ تضمین شرکت در مناقصه    350/000/000 (سيصد و پنجاه میلیون ) ريال مي باشد.

مدت اجراي پروژه 365 روز مي باشد .

متقاضيان بايد عضو سامانه تداركات الكترونيكي دولت به آدرس ⦁ www.setadiran.ir  باشند.

 

 

متقاضیان شرکت در مناقصه از تاریخ درج آگهی به مدت 7 روز از مورخ 27/11/1398 ساعت 15 مهلت دارند نسبت به دريافت اسناد ارزيابي كيفي به سايت سامانه تداركاتي الكترونيكي دولت به آدرس www.setadiran.ir  مراجعه نمايند.

 

 

تاریخ تحویل اسناد ارزیابی کیفی حداکثر تا ساعت 15 روز دو شنبه  19/12/1398 از طريق سامانه ستاد قابل دسترسي مي باشد. 

 

تلفن :   4- 8260571 3    ،  8 – 8261075 3   ،    دورنويس :  38256207   = 081

آدرس اينترنت :        WWW. nigc-hm . ir

روابط  عمومي شركت گاز استان همدان

 

  • تاریخ درج خبر :
  • 1398/11/26 - ١٠:٣٦
  • تاریخ بروز رسانی خبر :
  • تعداد بازدید خبر :
  • 235

خروج
تصاویر منتخب