صفحه اصلی > خبرها > آرشیو مناقصه و مزایده ها 


نسخه چاپي

مناقصه شماره 64-98 یک مرحله ای

اجراي شبكه توزيع گاز و نصب انشعابات فولادي و پلي اتيلن بصورت پراكنده در شهرستان فامنين

شرکت گاز استان همدان در نظر دارد عملیات پروژه مذکور را از طریق مناقصه به شرح ذیل به پیمانکاران واجد الشرایط واگذار نماید.

شركت گاز استان همدان

سهامي خاص

آگهي ارزیابی کیفی

مناقصه شماره 64-98 یک مرحله ای

 

موضوع مناقصه : اجراي شبكه توزيع گاز و نصب انشعابات فولادي و پلي اتيلن بصورت پراكنده در شهرستان فامنين

شرکت گاز استان همدان در نظر دارد عملیات پروژه  مذکور را از طریق مناقصه به شرح ذیل به پیمانکاران واجد الشرایط واگذار نماید.

 

شرح مختصر کار:

مبلغ برآورد اولیه پروژه  5/506/592/000 (پنج ميليارد و پانصد و شش ميليون و پانصد و نود و دو هزار)ريال مي باشد.

مبلغ تضمین شرکت در مناقصه    275/330/000 (دويست و هفتاد و پنج میلیون و سيصد و سي هزار) ريال مي باشد.

مدت اجراي پروژه 365 روز مي باشد .

متقاضيان بايد عضو سامانه تداركات الكترونيكي دولت به آدرس ⦁ www.setadiran.ir  باشند.

 

 

متقاضیان شرکت در مناقصه از تاریخ درج آگهی به مدت 7 روز از مورخ 27/11/1398 ساعت 15 مهلت دارند نسبت به دريافت اسناد ارزيابي كيفي به سايت سامانه تداركاتي الكترونيكي دولت به آدرس www.setadiran.ir  مراجعه نمايند.

 

 

تاریخ تحویل اسناد ارزیابی کیفی حداکثر تا ساعت 15 روز دو شنبه  19/12/1398 از طريق سامانه ستاد قابل دسترسي مي باشد. 

 

تلفن :   4- 8260571 3    ،  8 – 8261075 3   ،    دورنويس :  38256207   = 081

آدرس اينترنت :        WWW. nigc-hm . ir

روابط  عمومي شركت گاز استان همدان

 

 

 

  • تاریخ درج خبر :
  • 1398/11/26 - ١٠:٣١
  • تاریخ بروز رسانی خبر :
  • تعداد بازدید خبر :
  • 214

خروج
تصاویر منتخب