صفحه اصلی > خبرها > آرشیو مناقصه و مزایده ها 


نسخه چاپي

آگهي ارزیابی کیفی

مناقصه شماره 12-99 یک مرحله ای

انجام خدمات بازرسي و نشت يابي از تاسيسات گاز در سطح استان همدان

شركت گاز استان همدان

سهامي خاص

آگهي ارزیابی کیفی

مناقصه شماره 12-99 یک مرحله ای

 

موضوع مناقصه : انجام خدمات بازرسي و نشت يابي از تاسيسات گاز در سطح استان همدان 

 

شرح مختصر کار:

مبلغ برآورد اولیه پروژه  43/457/883/000 (پنجاه و سه ميليارد و چهارصد و پنجاه و هفت ميليون و هشتصد و هشتاد و سه هزار)ريال مي باشد.

مبلغ تضمین شرکت در مناقصه    2/672/894/000 (دو ميليارد و ششصد و هفتاد و دو میلیون و هشتصد و نود و چهار هزار ) ريال مي باشد.

مدت اجراي پروژه 730 روز مي باشد .

4- متقاضيان بايد عضو سامانه تداركات الكترونيكي دولت به آدرس www.setadiran.ir  باشند.

 

 

متقاضیان شرکت در مناقصه از تاریخ درج آگهی به مدت 7 روز از ساعت 15  مورخ 10/06/1399 مهلت دارند نسبت به دريافت اسناد ارزيابي كيفي به سايت سامانه تداركاتي الكترونيكي دولت به آدرس www.setadiran.ir  مراجعه نمايند.

 

 

تاریخ بارگذاري اسناد ارزیابی کیفی حداکثر تا ساعت 13 روز دوشنبه  31/06/1399 از طريق سامانه ستاد خواهد بود. 

 

تلفن :   4- 8260571 3    ،  8 – 8261075 3   ،    دورنويس :  38256207   = 081

آدرس اينترنت :        WWW. nigc-hm . ir

روابط  عمومي شركت گاز استان همدان

 

 

 

  • تاریخ درج خبر :
  • 1399/06/05 - ٠٨:١٩
  • تاریخ بروز رسانی خبر :
  • تعداد بازدید خبر :
  • 181

خروج
تصاویر منتخب