كوچك يا بزرگ كردن بخش :.مناسبت‌ها و پيام‌ها
10:041395/11/23 شنبه
پروژه مقاوم سازی و بازسازی سویل ایستگاههای گاز شهرستان فامنین

شرکت ملی گاز ایران

 

شرکت گاز استان همدان

سهامی خاص

آگهی ارزیابی کیفی

مناقصه شماره 28-95 یک مرحله ای

 

موضوع مناقصه : پروژه  مقاوم سازی و بازسازی سویل ایستگاههای گاز شهرستان فامنین

شرکت گاز استان همدان در نظر دارد عملیات اجرایی پروژه  مذکور را از طریق مناقصه به شرح ذیل به پیمانکاران واجد الشرایط واگذار نماید.

 

شرح مختصر کار:

1-    مبلغ برآورد اولیه پروژه    2/960/820/000 ( دو میلیارد و نهصد و شصت  میلیون و هشتصد و بیست هزار)ریال می باشد. 

2-   مبلغ تضمین شرکت در مناقصه  148/041/000 ( یکصد و چهل و هشت میلیون و چهل و یک هزار  ) ریال می باشد که بصورت ضمانت نامه بانکی یا فیش واریزی نقدی بحساب شرکت می باشد.

3-    مدت اجرای پروژه 120 روز می باشد . 

 

متقاضیان شرکت در مناقصه از تاریخ درج آگهی به مدت یک هفته مهلت دارند ضمن نامه اعلام آمادگی جهت شرکت در مناقصه مذکور نسبت به دریافت اسناد ارزیابی کیفی به آدرس ذیل اقدام نمایند.

 

تاریخ تحویل پاکات ارزیابی کیفی حداکثر تا ساعت 11 روز  دو  شنبه  23/12/1395 می باشد.

محل تحویل همدان میدان شیرسنگی ساختمان مرکزی شرکت گاز استان همدان طبقه اول - اطاق 204 -  امورقراردادها می باشد.

*ضمنا هزینه درج آگهی به عهده پیمانکار برنده خواهد بود.

تلفن :   4- 8260571 3    ،  8 8261075 3   ،    دورنویس :  38256207   = 081

آدرس اینترنت :        WWW. nigc-hm . ir

 

روابط  عمومی شرکت گاز استان همدان

 

تاریخ به روز رسانی:1395/11/23 شنبه
  نام نظر    
   
  پست الكترونيك  
   
  وب سایت  
   
 
متنی که در تصویر می بینید عینا تایپ نمایید

 
   
     

نظرات
نام نظر    
 
پست الكترونيك    
 
وب سایت  
 
متنی که در تصویر می بینید عینا تایپ نمایید

 
 
خانه | بازگشت |

کلیه حقوق این سایت متعلق به شرکت گاز استان همدان است.
مجری سایت : شرکت سیگما