مناقصات
10:021395/11/23 شنبه
پروژه اجرای کارهای تعمیرات و نگهداری شبکه تاسیسات گاز شهرستان بهار و نواحی تابعه

شرکت ملی گاز ایران

 

شرکت گاز استان همدان

سهامی خاص

آگهی ارزیابی کیفی

مناقصه شماره 27-95 یک مرحله ای

 

موضوع مناقصه : پروژه اجرای کارهای تعمیرات و نگهداری شبکه تاسیسات گاز شهرستان بهار و نواحی تابعه

شرکت گاز استان همدان در نظر دارد عملیات اجرایی پروژه  مذکور را از طریق مناقصه به شرح ذیل به پیمانکاران واجد الشرایط واگذار نماید.

 

شرح مختصر کار:

1-    مبلغ برآورد اولیه پروژه    6/203/058/000 ( شش میلیارد و دویست و سه  میلیون و پنجاه و هشت هزار)ریال می باشد. 

2-   مبلغ تضمین شرکت در مناقصه  310/153/000 ( سیصد و ده میلیون و یکصد و پنجاه و سه هزار  ) ریال می باشد که بصورت ضمانت نامه بانکی یا فیش واریزی نقدی بحساب شرکت می باشد.

3-    مدت اجرای پروژه 360 روز می باشد . 

 

متقاضیان شرکت در مناقصه از تاریخ درج آگهی به مدت یک هفته مهلت دارند ضمن نامه اعلام آمادگی جهت شرکت در مناقصه مذکور نسبت به دریافت اسناد ارزیابی کیفی به آدرس ذیل اقدام نمایند.

 

تاریخ تحویل پاکات ارزیابی کیفی حداکثر تا ساعت 11 روز  دو  شنبه  09/12/1395 می باشد.

محل تحویل همدان میدان شیرسنگی ساختمان مرکزی شرکت گاز استان همدان طبقه اول - اطاق 204 -  امورقراردادها می باشد.

*ضمنا هزینه درج آگهی به عهده پیمانکار برنده خواهد بود.

تلفن :   4- 8260571 3    ،  8 8261075 3   ،    دورنویس :  38256207   = 081

آدرس اینترنت :        WWW. nigc-hm . ir

 

روابط  عمومی شرکت گاز استان همدان

 

تاریخ به روز رسانی:1395/11/23 شنبه
  نام نظر    
   
  پست الكترونيك  
   
  وب سایت  
   
 
متنی که در تصویر می بینید عینا تایپ نمایید

 
   
     

نظرات
نام نظر    
 
پست الكترونيك    
 
وب سایت  
 
متنی که در تصویر می بینید عینا تایپ نمایید

 
 
خانه | بازگشت |

کلیه حقوق این سایت متعلق به شرکت گاز استان همدان است.
مجری سایت : شرکت سیگما